Daně

  • Daň z nemovitosti v roce 2016 -     Většina těch, kteří vlastní nějakou nemovitost, je povinna zaplatit státu daň z nemovitosti. Jaké jsou povinnosti vlastníků nemovitostí ohledně této daně a co má vliv na její výši?     Kdo je plátcem daně?   Daň platí vlastník nemovitosti. Výjimkou jsou...
  • Daň z nemovitosti v roce 2014 -   V souvislosti s příchodem nového občanského zákoníku se mění název daně na daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.   Díky změnám zákona č.338/1992 Sb., tak budou muset nově podat přiznání i osoby, které nic nekoupily nebo se u nich nic nezměnilo. Změny...
  • Daň z nabytí - Tato daň nahrazuje dosud používanou daň z převodu nemovitosti. Co se zatím nemění je její výše, která je stanovena na 4%. Dále se nemění ani poplatník. Je to převodce nebo prodávající a tak jako dosud kupující je ručitelem. Obě strany se však při obchodu s nemovitostí...
  • Daň z příjmů u pronájmu nemovitosti jako podnikání -   Pronajímatel-fyzická osoba, která má pronájem nemovitosti jako soustavnou či podnikatelskou činnost zdaňuje všechny své příjmy z nemovitostí podle §7 Příjmy z podnikání Zákona o daních z příjmu. Rovněž z těchto příjmů platí zdravotní a sociální...
  • Daň z příjmů u pronájmu a podnájmu nemovitosti -   Z pohledu fyzické osoby, nepodnikatele pronajímající nemovitost druhé osobě. Z pohledu daní (ať už DPH nebo daně z příjmu) je nájem a podnájem totéž. Z hlediska práv uživatele však nikoli, ale to je téma na jiný článek. Pouze ve zkratce podnájemník má daleko...
  • Daň z příjmů při prodeji - 3. Daň z příjmů při prodeji nemovitosti zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů obecně: Při prodeji bytu, rodinného domu nebo pozemku dosahuje poplatník příjmů, které patří mezi příjmy zdanitelné. Někdy je však takový prodej osvobozen od daně z příjmů.   Pokud...
  • Daň z převodu - zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí   Obecně: jedná se o daň, kterou platí při prodeji nemovitosti nebo zřízení věcného břemene každý prodávající a nyní je sazba 4 %   Předmět daně Předmětem daně z převodu...
  • Darovací daň z nemovitosti - 4. Darovací daň zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Darování nemovitosti je přímo spojeno pouze s jedinou daní, kterou je daň darovací. Daň z převodu nemovitostí se při darování nehradí (princip – jedna věc se nedaní...
  • Daň z nemovitosti - Obecně: Daň z nemovitosti platí každý rok každý vlastník nemovitosti, daňové přiznání se podává jen na začátku (nedojde-li ke změně u nemovitosti), pak už se jen platí a platí Daň z nemovitosti tvoří dvě dílčí daně - daň ze staveb a daň z pozemku. Obě daně...

Ve zkratce

23.11.2016: Hypotéky v říjnu 2016, GOFI indexy
Sazby opět lámaly rekordy. Stěžejní index GOFI 70 (který sleduje hypotéky s fixní sazbou na 5 let a LTV do 70%) klesl na 1,85%. GOFI 85 rovněž klesl na 2,04% p.a. Stoprocentní hypotéky klesly na 3,02% p.a. Variabilní hypotéky rovněž zlevnily měřeno indexem GOFI 70 VAR na...

21.11.2016: Vývoj tržeb v oblasti nemovitostí a realitních kanceláří ve 3.čtvrtletí 2016
Meziročně tržby v sektoru nemovitostí přidaly 0,4%. V segmentu pronájmů přidaly 1,0%, v segmentu realitních kanceláří a správy nemovitostí klesly o 1,4%. Po sezónním očištění, kdy letos bylo méně pracovních dní si k výkonům v sektorech přičtěte 0,6%. Vývoj tržeb v...

8.11.2016: Prodán významný vlastník průmyslových a skladových nemovitostí v ČR P3
Kupcem se stal singapurský správce devizových rezerv GIC. Dosavadním majitelům TPG a Ivanhoe Capital zaplatil okolo 2,4 mld. eur. P3 má areály v 9 evropských zemích a z toho třetinu v ČR. Prodáno obchodní centrum Šestka v Praze.  V Ostravě Třebovice prodán obchodně-nákupní...

1.11.2016: Dneškem se mění zákon o daňi z nabytí nemovitosti
Daň z převodu nemovitosti bude platit kupující. Dań z převodu nemovitosti bude platit kupující schváleno Senátem. Daň z nabytí nemovitosti začne platit 1.listopadu 2016. ...

25.10.2016: V Ostravě Třebovice prodán obchodně-nákupní park Centro
Jde o středně velké obchodní centrum s plochou 7,7 tis. m2 a s 8 nájemci. V plánu je rozšíření o dalších 3 tis. m2, na které je již územní rozhodnutí. Prodávající je Emerging Europe Properties a kupující Focu Estate Fund za kterým stojí ukrajinský kapitál. Cena za prodej...

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@nemovitosti.org | Export z realitních software

Hledej:

 

Nemovitosti