Daně

  • Daň z nemovitosti v roce 2016 -     Většina těch, kteří vlastní nějakou nemovitost, je povinna zaplatit státu daň z nemovitosti. Jaké jsou povinnosti vlastníků nemovitostí ohledně této daně a co má vliv na její výši?     Kdo je plátcem daně?   Daň platí vlastník nemovitosti. Výjimkou jsou...
  • Daň z nemovitosti v roce 2014 -   V souvislosti s příchodem nového občanského zákoníku se mění název daně na daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.   Díky změnám zákona č.338/1992 Sb., tak budou muset nově podat přiznání i osoby, které nic nekoupily nebo se u nich nic nezměnilo. Změny...
  • Daň z nabytí - Tato daň nahrazuje dosud používanou daň z převodu nemovitosti. Co se zatím nemění je její výše, která je stanovena na 4%. Dále se nemění ani poplatník. Je to převodce nebo prodávající a tak jako dosud kupující je ručitelem. Obě strany se však při obchodu s nemovitostí...
  • Daň z příjmů u pronájmu nemovitosti jako podnikání -   Pronajímatel-fyzická osoba, která má pronájem nemovitosti jako soustavnou či podnikatelskou činnost zdaňuje všechny své příjmy z nemovitostí podle §7 Příjmy z podnikání Zákona o daních z příjmu. Rovněž z těchto příjmů platí zdravotní a sociální...
  • Daň z příjmů u pronájmu a podnájmu nemovitosti -   Z pohledu fyzické osoby, nepodnikatele pronajímající nemovitost druhé osobě. Z pohledu daní (ať už DPH nebo daně z příjmu) je nájem a podnájem totéž. Z hlediska práv uživatele však nikoli, ale to je téma na jiný článek. Pouze ve zkratce podnájemník má daleko...
  • Daň z příjmů při prodeji - 3. Daň z příjmů při prodeji nemovitosti zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů obecně: Při prodeji bytu, rodinného domu nebo pozemku dosahuje poplatník příjmů, které patří mezi příjmy zdanitelné. Někdy je však takový prodej osvobozen od daně z příjmů.   Pokud...
  • Daň z převodu - zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí   Obecně: jedná se o daň, kterou platí při prodeji nemovitosti nebo zřízení věcného břemene každý prodávající a nyní je sazba 4 %   Předmět daně Předmětem daně z převodu...
  • Darovací daň z nemovitosti - 4. Darovací daň zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Darování nemovitosti je přímo spojeno pouze s jedinou daní, kterou je daň darovací. Daň z převodu nemovitostí se při darování nehradí (princip – jedna věc se nedaní...
  • Daň z nemovitosti - Obecně: Daň z nemovitosti platí každý rok každý vlastník nemovitosti, daňové přiznání se podává jen na začátku (nedojde-li ke změně u nemovitosti), pak už se jen platí a platí Daň z nemovitosti tvoří dvě dílčí daně - daň ze staveb a daň z pozemku. Obě daně...

Ve zkratce

14.9.2016: Vývoj na trhu hypoték v srpnu 2016
Hypotéky opět zlevňují. Titulní GOFI 70 (který sleduje hypotéky s fixní sazbou na 5 let a LTV do 70%) klesl na 1,92%. GOFI 85 rovněž klesl na 2,10% p.a. Stoprocentní hypotéky klesly na 3,15% p.a. Variabilní hypotéky rovněž zlevnily měřeno indexem GOFI 70 VAR na 2,11%. Analýzu...

9.9.2016: Ceny nemovitostí ve 2.čtvrtletí 2016: HB Index
Index cen bytů vzrostl meziročně o 8,1 procentního bodu (pcb) na 107,8, mezičtvrtletně pak +2,3 pcb. Rodinné domy meziročně +2,6 pcb na 109,8. Pozemky +7,8 pcb na 128,8 pcb. Výchozí hodnotu 100 měl index 1.1.2010. Ukazatel cen nemovitostí propočítává a publikuje Hypoteční...

8.9.2016: Vývoj na trhu skladových a průmyslových realit ve 2.čtvrtletí 2016
Míra neobsazenosti tohoto typu realit opět klesla a sice na 4,4%. Mezičtvrtletní snížení bylo 0,4% procentního bod a mezipololetně 0,6 procentního bodu. Za pronájem 1 m2/měsíc se průměrně platí 4 eura. Investice do komerčních nemovitostí ve střední Evropě za 2.čtvrtletí...

8.9.2016: Průměrná mzda v oblasti nemovitostí ve 2.čtvrtletí 2016
Průměrná mzda za činnosti v oblasti nemovitostí vzrostla meziročně o 506 Kč, tj. 2,2% na 23751 Kč. Po očištění o inflaci byl pak reálný růst mzdy o 2,1%. Počet zaměstnaných v nemovitostech vzrostl o 2000 osob na 46,1 tis. tj. +4,6% meziročně. Pro srovnání: průměrná mzda ve...

22.8.2016: Vývoj hypoték v červenci 2016 podle GOFI indexů
Hypotéky stagnují. Titulní GOFI 70 (který sleduje hypotéky s fixní sazbou na 5 let a LTV do 70%) nepatrně klesl na 1,95%. GOFI 85 zůstal nezměněn na 2,16% p.a. Stoprocentní hypotéky zůstaly nezměněny na 3,17% p.a. Analýzu provádí firma GOLEM FINANCE. Vývoj v hypotékách v...

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@nemovitosti.org | Export z realitních software

Hledej:

 

Nemovitosti