Daň z nabytí nemovitosti od roku 2014

Tato daň nahrazuje dosud používanou daň z převodu nemovitosti. Co se zatím nemění je její výše, která je stanovena na 4%. Dále se nemění ani poplatník. Je to převodce nebo prodávající a tak jako dosud kupující je ručitelem. Obě strany se však při obchodu s nemovitostí mohou dohodnout, že daň zaplatí kupující a pak tím zaniká i ručení.

Daň se týká převodu nemovitých věcí, nově tam je i  koupě práva stavby provedené za úplatu a jeho zánik, dále půjde i  nabytí do svěřenského fondu, získání stavby na cizím pozemku, nebo získání nemovitosti vydržením.

Vyloučeno z daně je pokud nabydete nemovitost provádění pozemkových úprav, přeměnou obchodní korporace,  vkladů do základních kapitálů firem, u nepoužívaných staveb a vyloučí se dvojí zdanění u finančního leasingu nemovitosti u nabyvatele po skončení leasingu.

S novou daní zaniká pro obvyklé převody nemovitostí k bydlení a rekreaci povinnost nechat si zpracovat znalecký posudek. Za směrodatnou se bude pro určení daně brát kupní cena, resp. 75% z ní, což bude základ daně ze kterého se daň bude vypočítávat.

Nicméně finanční úřad tuto cenu bude porovnávat s tzv. směrnou hodnotou nemovitosti, což je hodnota nemovitosti podobné tj. v místě, čase, stavu, stáří, technických parametrů atd. Tedy víceméně cena místně obvyklá. Tu si stanovuje finanční úřad podle svých dat. Z ní potom vypočítá tzv. srovnávací daňovou hodnotu ze které může být daň určena. A to zejména v případech kdy kupní cena nemovitosti bude o třetinu nižší než je směrná hodnota nemovitosti podle FÚ.

Nicméně pokud se to poplatníkovi nebude líbit, může se obrátit na znalce a nechat si vypracovat znalecký posudek, ze kterého se následně vypočte daň. Tedy opět ze 75% hodnoty nemovitosti v posudku. Cenu za posudek si navíc může poplatník odečíst od základu daně.

Daň je tak jako dosud splatná tři měsíce po konci kalendářního měsíce ve kterém byl zapsán vklad vlastnictví do veřejného seznamu, tedy katastru nemovitostí do této doby musí být i přiznána FÚ. Výpočet daně však bude dělat finanční úřad. Poplatník pouze vyplní data nutné pro výpočet týkající se nemovitosti, tak, aby finanční úřad mohl stanovit směrnou hodnotu. Poplatník si ze svých dat vypočte tzv. zálohu na daň ve výši 4% a zaokrouhlí ji na celé koruny nahoru (tedy daň podle svých dat) a tu zaplatí nejpozději do konce lhůty, která platí pro odevzdání daňového přiznání k dani z nabytí. Přílohy k přiznání již není potřeba ověřovat, stačí udělat kopie a ty přiložit buď elektronicky či v papírové podobně k přiznání.

Pokud finanční úřad daň doměří, pak je potřeba daň zaplatit do 30 dní od doručení platebního výměru.

Pokud nabývají nemovitost manželé, pak již nemusí každý z nich podat své přiznání k dani, ale stačí, když jej podá a zaplatí jen jeden z nich. Pokud nepřiznají a nepodají, pak finanční úřad může daň vymáhat po obou.

Osvobození od daně je tak jako dosud u novostaveb a to tehdy pokud k prvnímu převodu nemovitosti dojde do 5 let od vydání kolaudačního rozhodnutí.

Pokud jde o přístavby, úpravy, nástavby z nichž vznikne nový byt, tak ty jsou rovněž osvobozeny od daně v pětileté lhůtě prvního převodu. Rovněž tak převod nemusí být od developera, ale od jakékoli osoby.

Datum publikace: 18.4.2013

Více článků z kategorie Daně

Ve zkratce

5.10.2015: Daň z nabytí nemovitosti bude platit pouze kupující
A sice od dubna 2016. Další změnou u daně nově nazývané daň z nabytí věcí nemovitých, je zrušení institutu ručitele a to, že osvobození novostaveb při prvním úplatném převodu nemovitosti se bude týkat pouze hotových či užívaných nemovitostí, tedy nikoli rozestavěných....

30.9.2015: Uherské Hradiště prodává pozemky na rodinné domy
Pozemky se nabízejí v lokalitě mezi Jarošovem a Mařaticemi a jejich celková výměra je necelých 13 tis. metrů čtverečních. Podrobné informace lze získat na webu města....

21.9.2015: Vývoj hypoték v srpnu 2015, GOFI Indexy
Hypoteční sazby stagnovaly třetí měsíc po sobě. Hypotéky do 70% LTV GOFI 70 byly za 2,17%, hypotéky do 85% zástavní hodnoty nemovitosti stály 2,32% a stoprocentní hypotéky tedy hodnota GOFI 100 byly za 3,32% jelikož proběhlo ukončení nabídky 100% hypoték ze strany Wüestenrot...

12.9.2015: Nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí je nyní cca. 490 tis.
Vyplývá ze seznamu spravovaným Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)Zdroj: http://www.denik.cz/ekonomika/seznam-neznamych-vlastniku-nemovitosti-se-temer-ztrojnasobil-20150902.html. Jde o údaje o nemovitostech ve vlastnictví fyzických osob, které jsou...

8.9.2015: Vývoj v průměrné mzdě v oboru nemovitostí ve 2.čtvrtletí 2015
Nominální hrubá měsíční mzda vzrostla o 424 Kč neboli 1,9% na 23200 Kč. Reálná mzda vzrostla o 1,2% neboť inflace byla 0,7%. V oboru nemovitostí pracovalo 47,1 tis. pracovníků což je nárůst o 6,6% neboli 2,9 tis. lidí. V celé ČR byla hrubá mzda 26287 neboli meziročně +875...

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@nemovitosti.org | Export z realitních software

Hledej:

 

Nemovitosti