Daň z nabytí nemovitosti od roku 2014

Tato daň nahrazuje dosud používanou daň z převodu nemovitosti. Co se zatím nemění je její výše, která je stanovena na 4%. Dále se nemění ani poplatník. Je to převodce nebo prodávající a tak jako dosud kupující je ručitelem. Obě strany se však při obchodu s nemovitostí mohou dohodnout, že daň zaplatí kupující a pak tím zaniká i ručení.

Daň se týká převodu nemovitých věcí, nově tam je i  koupě práva stavby provedené za úplatu a jeho zánik, dále půjde i  nabytí do svěřenského fondu, získání stavby na cizím pozemku, nebo získání nemovitosti vydržením.

Vyloučeno z daně je pokud nabydete nemovitost provádění pozemkových úprav, přeměnou obchodní korporace,  vkladů do základních kapitálů firem, u nepoužívaných staveb a vyloučí se dvojí zdanění u finančního leasingu nemovitosti u nabyvatele po skončení leasingu.

S novou daní zaniká pro obvyklé převody nemovitostí k bydlení a rekreaci povinnost nechat si zpracovat znalecký posudek. Za směrodatnou se bude pro určení daně brát kupní cena, resp. 75% z ní, což bude základ daně ze kterého se daň bude vypočítávat.

Nicméně finanční úřad tuto cenu bude porovnávat s tzv. směrnou hodnotou nemovitosti, což je hodnota nemovitosti podobné tj. v místě, čase, stavu, stáří, technických parametrů atd. Tedy víceméně cena místně obvyklá. Tu si stanovuje finanční úřad podle svých dat. Z ní potom vypočítá tzv. srovnávací daňovou hodnotu ze které může být daň určena. A to zejména v případech kdy kupní cena nemovitosti bude o třetinu nižší než je směrná hodnota nemovitosti podle FÚ.

Nicméně pokud se to poplatníkovi nebude líbit, může se obrátit na znalce a nechat si vypracovat znalecký posudek, ze kterého se následně vypočte daň. Tedy opět ze 75% hodnoty nemovitosti v posudku. Cenu za posudek si navíc může poplatník odečíst od základu daně.

Daň je tak jako dosud splatná tři měsíce po konci kalendářního měsíce ve kterém byl zapsán vklad vlastnictví do veřejného seznamu, tedy katastru nemovitostí do této doby musí být i přiznána FÚ. Výpočet daně však bude dělat finanční úřad. Poplatník pouze vyplní data nutné pro výpočet týkající se nemovitosti, tak, aby finanční úřad mohl stanovit směrnou hodnotu. Poplatník si ze svých dat vypočte tzv. zálohu na daň ve výši 4% a zaokrouhlí ji na celé koruny nahoru (tedy daň podle svých dat) a tu zaplatí nejpozději do konce lhůty, která platí pro odevzdání daňového přiznání k dani z nabytí. Přílohy k přiznání již není potřeba ověřovat, stačí udělat kopie a ty přiložit buď elektronicky či v papírové podobně k přiznání.

Pokud finanční úřad daň doměří, pak je potřeba daň zaplatit do 30 dní od doručení platebního výměru.

Pokud nabývají nemovitost manželé, pak již nemusí každý z nich podat své přiznání k dani, ale stačí, když jej podá a zaplatí jen jeden z nich. Pokud nepřiznají a nepodají, pak finanční úřad může daň vymáhat po obou.

Osvobození od daně je tak jako dosud u novostaveb a to tehdy pokud k prvnímu převodu nemovitosti dojde do 5 let od vydání kolaudačního rozhodnutí.

Pokud jde o přístavby, úpravy, nástavby z nichž vznikne nový byt, tak ty jsou rovněž osvobozeny od daně v pětileté lhůtě prvního převodu. Rovněž tak převod nemusí být od developera, ale od jakékoli osoby.

Datum publikace: 18.4.2013

Více článků z kategorie Daně

Ve zkratce

31.3.2016: Hypotéky v únoru 2016 podle GOFI indexů
Bylo dosaženo historického dna u indexu GOFI 70, kde sazba klesla na 2,10%. Hypotéky na celou nemovitost tedy stoprocentní podražily na 3,19% p.a. Vývoj hypotečních sazeb v lednu 2016 GOFI indexy. Vývoj v hypotékách v lednu 2015....

14.3.2016: Průměrné mzdy v oboru nemovitosti ve 4. kvartále 2015
Průměrná mzda byla 24293 tj. přírůstek 1440 Kč neboli 6,3% meziročně (reálně pak 6,2%). V celém národním hospodářství pak byla průměrná mzda +3,9% /reálně +3,8%) na 28152 Kč. Průměrný počet zaměstnanců v realitách pak byl 48,1 tis. osob tj. +3,9% neboli 1,8 tis. osob....

15.2.2016: Vývoj hypotečních sazeb v lednu 2016 GOFI indexy
Úroky u nejběžnějších hypoték dále  stagnovaly s vyjímkou hypoték s vyšším podílem na ceně nemovitosti, které dále klesají. GOFI 70 byly za 2,14%, GOFI 85 ukazoval cenu hypoték na 2,25% p.a. a GOFI 100 tedy stoprocentní hypotéky stály 3,14%. GOFI VAR 70 pak byla za 2,39%....

12.2.2016: Vývoj tržeb v oblasti nemovitostí za rok 2015
Sezónně neočištěné tržby v oblasti nemovitostí reálně vzrostly o 0,2%. Tržby realitních kanceláří vzrostly o 3,4%. Tržby za pronájem a správu nemovitostí pak klesly o 0,8%. Vývoj tržeb v oblasti nemovitostí za 4.čtvrtletí 2015....

9.2.2016: Vývoj tržeb v oblasti nemovitostí za 4.čtvrtletí 2015
Sezonně neočištěné tržby v oboru nemovitosti se zvýšily o 0,1%. Po očištění -0,4%. Neočištěné tržby u realitních kanceláří +4,7% a tržby za pronájem nemovitostí -1,4%. Tržby v oblasti nemovitostí a realitních kanceláří ve 3.čtvrtletí 2015....

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@nemovitosti.org | Export z realitních software

Hledej:

 

Nemovitosti