Daň z nabytí nemovitosti od roku 2014

Tato daň nahrazuje dosud používanou daň z převodu nemovitosti. Co se zatím nemění je její výše, která je stanovena na 4%. Dále se nemění ani poplatník. Je to převodce nebo prodávající a tak jako dosud kupující je ručitelem. Obě strany se však při obchodu s nemovitostí mohou dohodnout, že daň zaplatí kupující a pak tím zaniká i ručení.

Daň se týká převodu nemovitých věcí, nově tam je i  koupě práva stavby provedené za úplatu a jeho zánik, dále půjde i  nabytí do svěřenského fondu, získání stavby na cizím pozemku, nebo získání nemovitosti vydržením.

Vyloučeno z daně je pokud nabydete nemovitost provádění pozemkových úprav, přeměnou obchodní korporace,  vkladů do základních kapitálů firem, u nepoužívaných staveb a vyloučí se dvojí zdanění u finančního leasingu nemovitosti u nabyvatele po skončení leasingu.

S novou daní zaniká pro obvyklé převody nemovitostí k bydlení a rekreaci povinnost nechat si zpracovat znalecký posudek. Za směrodatnou se bude pro určení daně brát kupní cena, resp. 75% z ní, což bude základ daně ze kterého se daň bude vypočítávat.

Nicméně finanční úřad tuto cenu bude porovnávat s tzv. směrnou hodnotou nemovitosti, což je hodnota nemovitosti podobné tj. v místě, čase, stavu, stáří, technických parametrů atd. Tedy víceméně cena místně obvyklá. Tu si stanovuje finanční úřad podle svých dat. Z ní potom vypočítá tzv. srovnávací daňovou hodnotu ze které může být daň určena. A to zejména v případech kdy kupní cena nemovitosti bude o třetinu nižší než je směrná hodnota nemovitosti podle FÚ.

Nicméně pokud se to poplatníkovi nebude líbit, může se obrátit na znalce a nechat si vypracovat znalecký posudek, ze kterého se následně vypočte daň. Tedy opět ze 75% hodnoty nemovitosti v posudku. Cenu za posudek si navíc může poplatník odečíst od základu daně.

Daň je tak jako dosud splatná tři měsíce po konci kalendářního měsíce ve kterém byl zapsán vklad vlastnictví do veřejného seznamu, tedy katastru nemovitostí do této doby musí být i přiznána FÚ. Výpočet daně však bude dělat finanční úřad. Poplatník pouze vyplní data nutné pro výpočet týkající se nemovitosti, tak, aby finanční úřad mohl stanovit směrnou hodnotu. Poplatník si ze svých dat vypočte tzv. zálohu na daň ve výši 4% a zaokrouhlí ji na celé koruny nahoru (tedy daň podle svých dat) a tu zaplatí nejpozději do konce lhůty, která platí pro odevzdání daňového přiznání k dani z nabytí. Přílohy k přiznání již není potřeba ověřovat, stačí udělat kopie a ty přiložit buď elektronicky či v papírové podobně k přiznání.

Pokud finanční úřad daň doměří, pak je potřeba daň zaplatit do 30 dní od doručení platebního výměru.

Pokud nabývají nemovitost manželé, pak již nemusí každý z nich podat své přiznání k dani, ale stačí, když jej podá a zaplatí jen jeden z nich. Pokud nepřiznají a nepodají, pak finanční úřad může daň vymáhat po obou.

Osvobození od daně je tak jako dosud u novostaveb a to tehdy pokud k prvnímu převodu nemovitosti dojde do 5 let od vydání kolaudačního rozhodnutí.

Pokud jde o přístavby, úpravy, nástavby z nichž vznikne nový byt, tak ty jsou rovněž osvobozeny od daně v pětileté lhůtě prvního převodu. Rovněž tak převod nemusí být od developera, ale od jakékoli osoby.

Datum publikace: 18.4.2013

Více článků z kategorie Daně

Ve zkratce

28.7.2016: Investice do komerčních nemovitostí ve střední Evropě za 2.čtvrtletí 2016
Podle společnosti Cushman & Wakefield vzrostly investice o 56% na 2,5 mld. eur mezičtvrtletně. Česko přilákalo investice do nemovitostí ve výši 0,5 mld. eur. Nejpopulárnější Polsko pak přes 1,5 mld. eur. Za posledních 12 měsíců pak bylo v ČR investováno 1,5 mld. eur. Vývoj...

28.7.2016: Vývoj v hypotékách v červnu 2016 GOFI indexy
Stagnace. GOFI 70 klesl na 1,96%. GOFI 85, tedy hypotéky s LTV mezi 70-85% stálo 2,14% ročně. Stoprocentní hypotéky stály ročně 3,17%. Variabilní hypotéky GOFI VAR 70 pak 2,12%. Analýzu provádí firma GOLEM FINANCE. Vývoj na trhu hypotečních sazeb v dubnu 2016 GOFI Indexy. Vývoj...

17.7.2016: Dań z převodu nemovitosti bude platit kupující schváleno Senátem
Nyní by ji měl podepsat prezident a daň z nabytí věcí nemovitých začne platit  od podzimu. Další změnou je, že od daně budou osvobozeny kraje, obce a jejich svazky. Výše daně zůstane stejná. Dále zde: Daň z převodu nemovitosti bude platit kupující. Daň z nabytí. Daň z...

17.7.2016: Ceny bytů v 1.čtvrtletí 2016 v ČR
Podle dat ČSÚ vzrostly ceny bytů v ČR meziročně o 8,4 procentního bodu (pbc). V Praze pak o 5,7 pbc a mimo ni o 9,3%. Mezičtvrtletně se ceny zvýšily všude o 1,6 pbc. Ceny nových bytů v Praze pak zdražily o 3,7 pbc meziročně. Další data Vývoj cen bytů, domů, pozemků podle HB...

30.6.2016: Vývoj hypotečních sazeb v květnu 2016 GOFI indexy
Hypotéky dosáhly dalších rekordních minim. GOFI 70 byly za 1,97%, GOFI 85 spadl na 2,16% p.a. a GOFI 100 tedy stoprocentní hypotéky stály 3,16%. Hypotéky s variabilní sazbou stály 2,12% p.a. Analýzu provádí firma GOLEM FINANCE. Vývoj na trhu hypotečních sazeb v dubnu 2016 GOFI...

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@nemovitosti.org | Export z realitních software

Hledej:

 

Nemovitosti