Daň z nabytí nemovitosti od roku 2014

Tato daň nahrazuje dosud používanou daň z převodu nemovitosti. Co se zatím nemění je její výše, která je stanovena na 4%. Dále se nemění ani poplatník. Je to převodce nebo prodávající a tak jako dosud kupující je ručitelem. Obě strany se však při obchodu s nemovitostí mohou dohodnout, že daň zaplatí kupující a pak tím zaniká i ručení.

Daň se týká převodu nemovitých věcí, nově tam je i  koupě práva stavby provedené za úplatu a jeho zánik, dále půjde i  nabytí do svěřenského fondu, získání stavby na cizím pozemku, nebo získání nemovitosti vydržením.

Vyloučeno z daně je pokud nabydete nemovitost provádění pozemkových úprav, přeměnou obchodní korporace,  vkladů do základních kapitálů firem, u nepoužívaných staveb a vyloučí se dvojí zdanění u finančního leasingu nemovitosti u nabyvatele po skončení leasingu.

S novou daní zaniká pro obvyklé převody nemovitostí k bydlení a rekreaci povinnost nechat si zpracovat znalecký posudek. Za směrodatnou se bude pro určení daně brát kupní cena, resp. 75% z ní, což bude základ daně ze kterého se daň bude vypočítávat.

Nicméně finanční úřad tuto cenu bude porovnávat s tzv. směrnou hodnotou nemovitosti, což je hodnota nemovitosti podobné tj. v místě, čase, stavu, stáří, technických parametrů atd. Tedy víceméně cena místně obvyklá. Tu si stanovuje finanční úřad podle svých dat. Z ní potom vypočítá tzv. srovnávací daňovou hodnotu ze které může být daň určena. A to zejména v případech kdy kupní cena nemovitosti bude o třetinu nižší než je směrná hodnota nemovitosti podle FÚ.

Nicméně pokud se to poplatníkovi nebude líbit, může se obrátit na znalce a nechat si vypracovat znalecký posudek, ze kterého se následně vypočte daň. Tedy opět ze 75% hodnoty nemovitosti v posudku. Cenu za posudek si navíc může poplatník odečíst od základu daně.

Daň je tak jako dosud splatná tři měsíce po konci kalendářního měsíce ve kterém byl zapsán vklad vlastnictví do veřejného seznamu, tedy katastru nemovitostí do této doby musí být i přiznána FÚ. Výpočet daně však bude dělat finanční úřad. Poplatník pouze vyplní data nutné pro výpočet týkající se nemovitosti, tak, aby finanční úřad mohl stanovit směrnou hodnotu. Poplatník si ze svých dat vypočte tzv. zálohu na daň ve výši 4% a zaokrouhlí ji na celé koruny nahoru (tedy daň podle svých dat) a tu zaplatí nejpozději do konce lhůty, která platí pro odevzdání daňového přiznání k dani z nabytí. Přílohy k přiznání již není potřeba ověřovat, stačí udělat kopie a ty přiložit buď elektronicky či v papírové podobně k přiznání.

Pokud finanční úřad daň doměří, pak je potřeba daň zaplatit do 30 dní od doručení platebního výměru.

Pokud nabývají nemovitost manželé, pak již nemusí každý z nich podat své přiznání k dani, ale stačí, když jej podá a zaplatí jen jeden z nich. Pokud nepřiznají a nepodají, pak finanční úřad může daň vymáhat po obou.

Osvobození od daně je tak jako dosud u novostaveb a to tehdy pokud k prvnímu převodu nemovitosti dojde do 5 let od vydání kolaudačního rozhodnutí.

Pokud jde o přístavby, úpravy, nástavby z nichž vznikne nový byt, tak ty jsou rovněž osvobozeny od daně v pětileté lhůtě prvního převodu. Rovněž tak převod nemusí být od developera, ale od jakékoli osoby.

Datum publikace: 18.4.2013

Více článků z kategorie Daně

Ve zkratce

31.8.2015: Vývoj hypoték v červenci 2015, GOFI indexy
Hypotéky vykázaly letní stabilizaci a mírný nárůst sazeb s delší dobou splatnosti. Hypotéky do 70% LTV GOFI 70 byly za 2,17%, hypotéky do 85% zástavní hodnoty nemovitosti stály 2,31% a stoprocentní hypotéky tedy hodnota GOFI 100 byly za 3,41%. Hodnota GOFI 70 VAR tedy variabilní...

27.8.2015: Vývoj v investování do nemovitostí za 1.pololetí 2015
Investice do nemovitostí meziročně vzrostly o 85% a dosáhly cca 1,25 mld.eur a to zejména díky silnému prvnímu čtvrtletí. Ve druhém se investice mezičtvrtletně snížily o 64% a meziročně o 18%. Investice pak směřovaly zejména do maloobchodního segmentu komerčních nemovitostí....

18.8.2015: Ceny nemovitostí ve 2.kvartále 2015: HB Index
Index vývoje cen nemovitostí spravovaný Hypoteční bankou ukázal další nárůst cen u všech sledovaných realit. Ceny bytů se již téměř dostaly na úroveň, na které byly v roce 2010. Byty vzrostly o 1,3 pbc na hodnoty 99,7, ceny rodinných domů vzrostly o 0,9 pbc na 107,2 a ceny...

14.8.2015: Snímky z katastrálních map již i na vybraných Czech Pointech
Jde o 48 míst, která provozuje Hospodářská omora ČR. Získat lze snímky z katastrálních map z 88% území ČR, které je prozatím digitalizované. Není tak potřeba již chodit pouze na katastrální úřad. Czech Pointy HK ČR jsou dostupné v každém kraji....

12.8.2015: Tržby v oblasti nemovitostí ve 2.čtvrtletí 2015
Tržby celkově vzrostly reálně meziročně o 0,2%. Růst tržeb u realitních kanceláří a za správu nemovitostí byl +4,2%. Tržby u pronájmu nemovitostí klesly o 0,9%. Tržby v oblasti nemovitostí v 1.čtvrtletí 2015. Tržby realitních kanceláří ve druhém čtvrtletí...

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@nemovitosti.org | Export z realitních software

Hledej:

 

Nemovitosti