Daň z nabytí nemovitosti od roku 2014

Tato daň nahrazuje dosud používanou daň z převodu nemovitosti. Co se zatím nemění je její výše, která je stanovena na 4%. Dále se nemění ani poplatník. Je to převodce nebo prodávající a tak jako dosud kupující je ručitelem. Obě strany se však při obchodu s nemovitostí mohou dohodnout, že daň zaplatí kupující a pak tím zaniká i ručení.

Daň se týká převodu nemovitých věcí, nově tam je i  koupě práva stavby provedené za úplatu a jeho zánik, dále půjde i  nabytí do svěřenského fondu, získání stavby na cizím pozemku, nebo získání nemovitosti vydržením.

Vyloučeno z daně je pokud nabydete nemovitost provádění pozemkových úprav, přeměnou obchodní korporace,  vkladů do základních kapitálů firem, u nepoužívaných staveb a vyloučí se dvojí zdanění u finančního leasingu nemovitosti u nabyvatele po skončení leasingu.

S novou daní zaniká pro obvyklé převody nemovitostí k bydlení a rekreaci povinnost nechat si zpracovat znalecký posudek. Za směrodatnou se bude pro určení daně brát kupní cena, resp. 75% z ní, což bude základ daně ze kterého se daň bude vypočítávat.

Nicméně finanční úřad tuto cenu bude porovnávat s tzv. směrnou hodnotou nemovitosti, což je hodnota nemovitosti podobné tj. v místě, čase, stavu, stáří, technických parametrů atd. Tedy víceméně cena místně obvyklá. Tu si stanovuje finanční úřad podle svých dat. Z ní potom vypočítá tzv. srovnávací daňovou hodnotu ze které může být daň určena. A to zejména v případech kdy kupní cena nemovitosti bude o třetinu nižší než je směrná hodnota nemovitosti podle FÚ.

Nicméně pokud se to poplatníkovi nebude líbit, může se obrátit na znalce a nechat si vypracovat znalecký posudek, ze kterého se následně vypočte daň. Tedy opět ze 75% hodnoty nemovitosti v posudku. Cenu za posudek si navíc může poplatník odečíst od základu daně.

Daň je tak jako dosud splatná tři měsíce po konci kalendářního měsíce ve kterém byl zapsán vklad vlastnictví do veřejného seznamu, tedy katastru nemovitostí do této doby musí být i přiznána FÚ. Výpočet daně však bude dělat finanční úřad. Poplatník pouze vyplní data nutné pro výpočet týkající se nemovitosti, tak, aby finanční úřad mohl stanovit směrnou hodnotu. Poplatník si ze svých dat vypočte tzv. zálohu na daň ve výši 4% a zaokrouhlí ji na celé koruny nahoru (tedy daň podle svých dat) a tu zaplatí nejpozději do konce lhůty, která platí pro odevzdání daňového přiznání k dani z nabytí. Přílohy k přiznání již není potřeba ověřovat, stačí udělat kopie a ty přiložit buď elektronicky či v papírové podobně k přiznání.

Pokud finanční úřad daň doměří, pak je potřeba daň zaplatit do 30 dní od doručení platebního výměru.

Pokud nabývají nemovitost manželé, pak již nemusí každý z nich podat své přiznání k dani, ale stačí, když jej podá a zaplatí jen jeden z nich. Pokud nepřiznají a nepodají, pak finanční úřad může daň vymáhat po obou.

Osvobození od daně je tak jako dosud u novostaveb a to tehdy pokud k prvnímu převodu nemovitosti dojde do 5 let od vydání kolaudačního rozhodnutí.

Pokud jde o přístavby, úpravy, nástavby z nichž vznikne nový byt, tak ty jsou rovněž osvobozeny od daně v pětileté lhůtě prvního převodu. Rovněž tak převod nemusí být od developera, ale od jakékoli osoby.

Datum publikace: 18.4.2013

Více článků z kategorie Daně

Ve zkratce

5.2.2016: Vývoj cen bytů, domů, pozemků podle HB Indexu ve 4.čtvrtletí 2015
Index pro byty se dostal na hodnotu 103,8 což je +2,2 pcb mezičtvrtletně a +6,3 pcb meziročně. Index pro rodinné domy se dostal na hodnotu 108,2 což je +0,5 pcb mezičtvrtletně a +2,2 pcb meziročně. Pozemky si připsaly meziročně 4,4 pcb a mezičtvtletně 1,7 pcb na 124,7. Ceny...

31.1.2016: Zítra je poslední termín na přiznání k dani z nemovitosti na rok 2016
Podrobnější informace zde: Daň z nemovitosti 2016...

31.1.2016: Hypoteční sazby v prosinci 2015, GOFI indexy
Ceny hypoték v podstatě stagnovaly s vyjímkou stoprocentních hypoték. GOFI 70 byly za 2,13%, GOFI 85 ukazoval cenu hypoték na 2,27% p.a. a GOFI 100 tedy stoprocentní hypotéky stály 3,15%. Vývoj v hypotečních sazbách v listopadu 2015 GOFI indexy. Hypotéky v prosinci 2014 podle GOFI...

27.1.2016: Předpověď v investování do nemovitostí na rok 2016
Podle studie Outlook 2016, kterou zveřejnila realitní a konsultační společnost CBRE dosáhnou investice do nemovitostí v ČR v roce 2016 zhruba 2 mld. eur. Investovat se bude zejména v kancelářském a maloobchodním segmentu. Investice do nemovitostí ve střední a východní Evropě v...

13.1.2016: Investice do nemovitostí ve střední a východní Evropě v roce 2015
Nejvíce investic šlo na polský trh a sice 4,1 mld. eur. Na český trh nemovitostí šlo 2,7 mld. eur. Na celý region mimo Ruska šlo celkem 9,55 mld. eur, tj. 258 mld. Kč. Investice do nemovitostí směřovaly zejména do maloobchodu kam šlo cca 43% z investic. Sdělila realitní společnost...

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@nemovitosti.org | Export z realitních software

Hledej:

 

Nemovitosti